Elisabeth Melander.se

Ge lust och mod till ett personligt uttryck

Sedan barnsben var det naturligt för Elisabeth att röra sig fritt mellan olika genrer - jazz- pop- och soulmusik, musikal och visa, där dansen och teatern också fanns med som ett stående inslag.

Elisabeths egen utbildning är bred och kvalificerad. Från den kommunala musikskolan i Boden via sina klassiska sång- och musikstudier vid Framnäs i Piteå till pedagogexamen i sång- och ensemble på Musikhögskolan i Göteborg. Därefter vidareutbildning till musiker inom jazz och nutida konstmusik, med ämnen som improvisation, komposition, rytmik och tvärkonstnärliga möten.

1985 anställdes Elisabeth på Musikhögskolan i Malmö för att från grunden bygga upp den första svenska sångutbildningen i jazz- och rockgenren. Hon möttes av ett oskrivet blad - det fanns vare sig utbildningsplan, litteratur, noter eller material. I bagaget hade hon med sig idéer och tankar om en helt ny metod i sång för andra genrer och började då utveckla den metodik som parallellt med den klassiska, blev till en väletablerad sångutbildning på musikhögskolan. Metodiken implementerade hon också vid andra musikhögskolor i landet. Denna nyskapande utbildning ledde till stort intresse även i övriga Norden, där Elisabeth genomförde workshops, gav kurser och föreläste vid olika institutioner och i andra utbildningssammanhang. Elisabeth är universitetslektor och undervisar i sång, ensemble, improvisation och sångmetodik och verkar till vardags vid Musikhögskolan i Malmö

Pedagogen

”Min identitet är att både vara sångerska och pedagog. Att själv vara aktiv, sjunga och ge konserter utvecklar och inspirerar mig även i mitt pedagogiska arbete”.
”Det som är mest spännande med att vara lärare är det unika mötet med varje enskild person, att inspirera och stödja var och en att hitta lusten och modet till ett personligt uttryck musikaliskt och tekniskt”.


Utöver arbetet på Musikhögskolan i Malmö var hon under perioder och år gästlärare inom sin specialisering på musikhögskolorna i Göteborg, Stockholm, Ingesund och Piteå.
På Ingesunds folkhögskola var hon under mer än tio år jazzlärare i sång- och ensemblespel tillsammans med många av Sveriges och Nordens ledande jazzmusiker.
Hon har utvecklat sångmetodiken i jazz- och rockgenren samt en egen metod inom improvisation, utöver det en gedigen erfarenhet i röstrehabilitering.

Under senare år har Elisabeth undervisat på Musikhögskolan i Jakobstad i Finland samt som gästprofessor startat upp jazzutbildningen i sång vid Vietnam Academy of Music i Hanoi samt vid Vietnam Conservatory of Music i Ho Chi Minh City.