Elisabeth Melander.se

FRÄLSARKRANSEN I MITT HJÄRTA
Vi gör en musikalisk vandring genom Frälsarkransen och dess vackra pärlor;
utvald musik i en blandning av det moderna tonspråket, klassiska toner, visor och ballader, ger de olika pärlorna liv under en eftertänksam stund tillsammans.
En själfylld konsert som inte lämnar någon oberörd.

••• FK I mitt hjärta Affisch A3

ELISABETH MELANDER - sång

CECILIA WEISSENRIEDER - cello
Cecilia är verksam i stråkkvartetten Minervakvartetten och är cellist i Lunds Stadsorkester.
Hon är också cellolärare på Kulturskolan i Lund samt undervisar i cellometodik på Musikhögskolan i Malmö.

MARTIN BERGGREN - piano
Mångsidig pianist som inte låter sig begränsas till en genre. Oavsett om det är jazz, visa eller gospel får hans briljanta spel alltid musiken och samspelet att hamna i första rummet. Förutom att spela piano och undervisa, komponerar och arrangerar han musik.