Elisabeth Melander.se

TOUCH MY SOUL
En själfull konsert från hjärta till hjärta, mellan himmel och jord. Jazz, soul, gospel, i möte med den svenska sommaren.
Touch My soul

ELISABETH MELANDER - sång
CECILIA WEISSENRIEDER - cello
Cecilia är verksam i stråkkvartetten Minervakvartetten och är cellist i Lunds Stadsorkester.
Hon är också cellolärare på Kulturskolan i Lund samt undervisar i cellometodik på Musikhögskolan i Malmö.
MARTIN BERGGREN - piano
Mångsidig pianist som inte låter sig begränsas till en genre. Oavsett om det är jazz, visa eller gospel får hans briljanta spel alltid musiken och samspelet att hamna i första rummet. Förutom att spela piano och undervisa, komponerar och arrangerar han musik.