Elisabeth Melander.se

gör kören till mästare!
Elisabeth Melander har under många år framgångsrikt coachat olika typer av körer.
En typisk workshop kan t ex innehålla:
Fokus på kroppen, själen och rösten i harmonisk samklang!
Andningen, rösten och kroppens samspel i sången!
Sjunga ut!
Hitta nya möjligheter att uttrycka sig i sin genre!
Skapa och prova utifrån din egen person!
Sjunga tillsammans!
Framför allt … ha roligt!

”RÖSTEN OCH HELA DU” - KÖRWORKSHOP
tillsammans med Elisabeth Melander och Anna Hiltunen
IMG_8319
En workshopdag med glädje och sväng som förtecken - jazzkör, popkör eller gospelkör!
Här får du som körsångare i samklang med andra arbeta holistiskt med rösten och kroppen via ditt öppna, medvetna och närvarande sinne.
Du får ta del av olika teknik- andnings- och sångövningar, improvisation och stämsång beroende på det genreområde du som körledare väljer.
IMG_8303
Några röster kring workshopen från deltagarna:
Roligt och utmanande
Glädje, skratt, energi och gung
Ett underbart sätt att förmedla kunskap på
Bra och inspirerande ledare som kompletterar varandra